IJFANS International Journal of Food and Nutritional Sciences

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320-7876

THE BACTERIOLOGICAL QUALITY OF BULK TANK MILK IN THE CZECH REPUBLIC

Main Article Content

Kateřina Bogdanovičová1* , Alena Skočková,2 , Ivana Koláčková2 , Zora Šťástková1 and Renáta Karpíšková,2

Abstract

Article Details